Hoe kleiner de klas, hoe beter. Maar waarom? Omdat de docent dan meer tijd heeft per leerling? Uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt dat dit maar een klein deel van het verhaal is. Het grote voordeel lijkt te komen uit beter leergedrag. Sterker nog, krijg je les in kleine groepjes, dan heb je daar permanent profijt […]

In het nieuwe curriculum gaan kinderen een aanzienlijk deel van hun energie stoppen in “digitale geletterdheid”. Dit beslist curriculum.nu. Maar zijn zij ook bewust van de nadelen hiervan? Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat studenten slechter leren en ongelukkiger worden door hun schermen. Is het wel goed dat kinderen 24/7 online zijn? Mijn advies: maak van […]

De gevolgen van gebrekkige rekenvaardigheden beperken zich niet tot het klaslokaal. Kinderen die niet kunnen rekenen worden volwassenen die niet kunnen rekenen. Er zijn veel beroepen waar goede rekenvaardigheden essentieel zijn. In de gezondheidszorg kan een rekenfout het verschil betekenen tussen leven en dood.   In 1999 zorgde een rekenfout bij NASA voor het verlies van […]

In de reeks “Meten is Weten” keken we naar PPON 4 en 5 en naar het TIMS en PISA. Hier vonden we een duidelijke neerwaartse trend in de rekenprestaties van Nederlandse leerlingen. Deze trend liet zich zien op landelijk en wereldwijd niveau. De scholier van nu rekent slechter dan de scholier van toen. Het probleem is duidelijk, […]

TIMSS 1995: Nederlandse scholieren wereldwijd 5e beste rekenaars. TIMSS 2015: Nederlandse scholieren wereldwijd 19e beste rekenaars. PISA 2003: Nederlandse scholieren wereldwijd 4e beste rekenaars. PISA 2015: Nederlandse scholieren wereldwijd 11e beste rekenaars. Voorspelling: Binnen zes jaar scoren Nederlandse scholieren wereldwijd ondergemiddeld Eerder hebben we de meest recente peilingen van cito onder de loep genomen. Deze peilingen […]

Cito: “Bij een score beneden [de standaard Voldoende] is er sprake van onvoldoende kennis en inzicht, waardoor de leerling in zijn verdere ontwikkeling belemmerd kan worden. ” 2004: Op 21 van de 22 onderdelen wordt de standaard niet gehaald. 2011: Op 20 van de 22 onderdelen wordt de standaard niet gehaald. Slechts 12%(!!!) van alle basisschool leerlingen beheerst […]