De p-waarde is onmisbaar geworden in wetenschappelijk onderzoek. Trots publiceren wetenschappers hun gevonden p-waardes en daarmee het bewijs dat het resultaat van hun onderzoek klopt. Helaas overleven veel van deze onderzoeken een poging tot reproductie niet. Volgens Nassim Taleb ligt de schuld bij de p-waarde zelf. Hoe zit dat? Twee steekproeven uit dezelfde populatie kunnen […]

De gevolgen van gebrekkige rekenvaardigheden beperken zich niet tot het klaslokaal. Kinderen die niet kunnen rekenen worden volwassenen die niet kunnen rekenen. Er zijn veel beroepen waar goede rekenvaardigheden essentieel zijn. In de gezondheidszorg kan een rekenfout het verschil betekenen tussen leven en dood.   In 1999 zorgde een rekenfout bij NASA voor het verlies van […]

TIMSS 1995: Nederlandse scholieren wereldwijd 5e beste rekenaars. TIMSS 2015: Nederlandse scholieren wereldwijd 19e beste rekenaars. PISA 2003: Nederlandse scholieren wereldwijd 4e beste rekenaars. PISA 2015: Nederlandse scholieren wereldwijd 11e beste rekenaars. Voorspelling: Binnen zes jaar scoren Nederlandse scholieren wereldwijd ondergemiddeld Eerder hebben we de meest recente peilingen van cito onder de loep genomen. Deze peilingen […]

Cito: “Bij een score beneden [de standaard Voldoende] is er sprake van onvoldoende kennis en inzicht, waardoor de leerling in zijn verdere ontwikkeling belemmerd kan worden. ” 2004: Op 21 van de 22 onderdelen wordt de standaard niet gehaald. 2011: Op 20 van de 22 onderdelen wordt de standaard niet gehaald. Slechts 12%(!!!) van alle basisschool leerlingen beheerst […]