In dit artikel leer je: Waarom kleine klassen beter werken dan grote, Dat kinderen uit kleine klassen permanente voordelen meekrijgen, Dat die kinderen later meer geld hebben en vaker studeren Hoe kleiner de klas, hoe beter. Maar waarom? Omdat de docent dan meer tijd heeft per leerling? Uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt dat dit maar een […]

De gevolgen van gebrekkige rekenvaardigheden beperken zich niet tot het klaslokaal. Kinderen die niet kunnen rekenen worden volwassenen die niet kunnen rekenen. Er zijn veel beroepen waar goede rekenvaardigheden essentieel zijn. In de gezondheidszorg kan een rekenfout het verschil betekenen tussen leven en dood.   In 1999 zorgde een rekenfout bij NASA voor het verlies van […]